Na 104 weken (2 jaar) verzuim wordt beoordeeld of de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering. Dit recht wordt verleend als 65% of minder van het oude loon verdiend kan worden. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen: de WGA-uitkering en IVA-uitkering.

WGA staat voor ‘Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’. Wordt na verzuim van 2 jaar of langer vastgesteld dat een werknemer (in de toekomst) zou kunnen werken, dan kan het recht op een WGA-uitkering worden verleend. Dit wordt vastgesteld tijdens de WIA-beoordeling.

IVA staat voor ‘Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten’. Als na verzuim van 2 jaar of langer wordt vastgesteld dat een werknemer niet of nauwelijks meer kan werken, kan het recht op een IVA-uitkering worden verleend. Dit wordt tevens vastgesteld tijdens de WIA-beoordeling.

Over WGA

Als eigenrisicodrager ben je mogelijk 10 jaar lang verantwoordelijk voor ex-werknemers die een WGA-uitkering ontvangen.

Je bent sowieso de eerste 2 jaar (104 weken) van de arbeidsongeschiktheid verantwoordelijk voor de re-integratie van jouw ex-werknemer. Vanaf de start van de WGA-uitkering komen daar 10 jaar bij. Je betaalt dus maximaal 12 jaar de kosten van re-integratie.

Verder heb je als werkgever niet alleen een financiële verantwoordelijkheid, je moet ook de re-integratie van zieke ex-werknemers begeleiden. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke krachten.

Jouw ex-werknemer mag verwachten dat je er alles aan doet om hem weer aan het werk te krijgen. Andersom mag je ook van jouw ex-werknemer verwachten dat deze er alles aan doet om passend werk te vinden.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.