Werkgevers en HCS werken samen aan een lager verzuim en duurzame re-integratie

Het coronavirus heeft aanhoudende invloed op onze samenleving en economie. Steun blijft van belang voor behoud van werk en inkomen. NOW 3 maakt het bedrijven mogelijk beter in te kunnen spelen op de nieuwe economische situatie.

Op dinsdag 15 september presenteerde de regering de Miljoenennota 2021. Daarin is ook uiteengezet hoe de financiële steun voor werkgevers tijdens het coronavirus doorgaat. Wat verandert er voor jou als werkgever?

Miljoenennota: NOW en BIK voor bedrijven

In de Miljoenennota zijn de overheidsuitgaven voor 2021 gepresenteerd. In totaal wordt er €62,5 miljard beschikbaar gesteld in fiscale regelingen. €20 miljard hiervan komt in de vorm van de NOW 3 regeling. Ook zelfstandigen kunnen rekenen op miljarden euro’s aan steun met vergelijkbare regelingen.

Naast de NOW is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) deel van het economische herstelpakket in 2021. De BIK zorgt ervoor dat de verschillen tussen ondernemers en zelfstandigen komend jaar minder groot worden. Verlaagde zelfstandigenaftrek in combinatie met hogere arbeidskorting moet meer werken meer belonen. Voor ondernemers betekent dit dat investeringen deels van de loonheffing kunnen worden afgetrokken.

Verschillen met NOW 2

NOW 3 geldt tot half 2021 en is verdeeld in 3 periodes van elk 3 maanden. Per periode wordt de financiële steun afgebouwd: van 80% loonvergoeding naar 70% en 60%. Ter compensatie van de afnemende vergoeding krijgen werkgevers de mogelijkheid om de loonsom te laten dalen met maximaal 20%, zonder dat de aanspraak op vergoeding vervalt. Wil je na januari 2021 nog gebruikmaken van het 2e tijdvak van NOW 3? Let dan op de eis van een inkomensverlies van 30% ten opzichte van de eerdere eis van 20%.

Veranderingen sociale zekerheid

Op twee punten kunnen werkgevers qua sociale voorzieningen veranderingen verwachten ten opzichte van 2020. Het Breed Offensief van 2020 moest zorgen voor verlaagde administratieve lasten voor loonkostenvoordelen. Zo konden werkgevers gemakkelijker steun aanvragen voor werknemers met een no-riskpolis. Komend jaar worden gemeenten geacht werkgevers hierin verder te steunen.

Per 1 oktober verloopt de compensatie voor een betaalde transitievergoeding tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020. Daarmee verwacht de overheid in 2021 minder compensatie te hoeven betalen.

Heb je vragen over de Compensatieregeling transitievergoeding of NOW-regeling of wil je weten wat de Miljoenennota voor jou betekent? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.