Met Zekerheid Compleet ontzorgen wij jouw organisatie op het gebied van sociale zekerheid. Zo mis je geen subsidie of regeling meer en adviseren wij op actuele thema’s als sociaal ondernemen en duurzame inzetbaarheid.

SV-scan

De SV-scan in Zekerheid Compleet is een jaarlijkse scan die wij maken van jouw financiële- en personeelssituatie om te kijken of er regelingen gemist worden en of er optimaal gebruik wordt gemaakt van regelingen en loonkostenvoordelen.

We doen hier automatische controle op onderstaande regelingen en eventuele nieuwe regelingen.

 • Als werkgever betaal je loon door bij ziekte. Ook ben je verantwoordelijk voor de re-integratie en kosten die bij verzuim horen. Als een werknemer ziek uit dienst gaat, dan ligt de financiële verantwoordelijkheid bij de werkgever. De uitkeringslasten worden via de Whk-premie verhaald op de werkgever. Jaarlijks stelt de Belastingdienst een nieuwe Whk-premie vast dat is gebaseerd op de uitkeringslasten van jouw (ex)-werknemers. Uit onze controles blijkt dat 1 op de 5 berekeningen fout worden vastgesteld. Dit betekent dus dat je vaak te maken hebt met een te hoge premie. Met de PremieCheck controleren wij of de Whk-premie op basis van de juiste informatie (toegerekende uitkeringslasten) is vastgesteld.

 • De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) heeft de doel om meer werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Je kan als werkgever in aanmerking komen voor verschillende financiële tegemoetkomingen. Daar zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden. Met onze Wtl-Check zorgen wij ervoor dat jij de voordelen – waar je recht op hebt – krijgt uitbetaald.

 • Bied je een praktijk- of werkleerplaats aan zodat leerlingen en medewerkers beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Dan kan je gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren. Wij nemen deze controle automatisch mee.

 • Als je werknemer ziek is, dan betaal je zijn of haar loon door. In sommige situaties hoeft dat niet. Dit komt voor bij werknemers die in het verleden door ziekte of handicap niet in staat zijn geweest om (volledig) te werken. Indien je een werknemer hebt vanuit deze situatie, dan wordt het loon en eventuele uitkering betaald door het UWV. Helaas is dit niet altijd bekend bij de werkgever. Met de VangnetCheck controleren wij welke werknemers hieronder vallen en of op de juiste manier gebruik wordt gemaakt van de regeling. Ook denken we in oplossingen om ervoor te zorgen dat je als werkgever niet te maken krijgt met onnodig hoge kosten voor verzuim en kan je gebruikmaken van een vangnet regeling.

SV-diensten

De SV-diensten bestaan uit een doorlopende controle bij nieuwe medewerkers om na te gaan of zij in aanmerking komen voor regelingen kan of subsidies en herbeoordelingen van WGA-dossiers. Door structureel gebruik te maken van deze diensten, zorg je ervoor dat je in de toekomst geen mogelijkheid meer mist.

 • Nieuwe medewerker in dienst? Dan heb je mogelijk recht op loonkostenvoordelen. Met onze digitale vragentool (ook wel personeelsformulier genoemd) maken wij inzichtelijk welk recht er bestaat op loonkostenvoordelen, no-riskpolissen en subsidies uit de sociale en fiscale wetgeving. Ook geven we inzicht in de rechten en plichten vanuit UWV, gemeente en Belastingdienst. Let op: binnen 3 maanden na aanvang van het dienstverband moet je dit uiterlijk aanvragen.
  Er is meer mogelijk dan je denkt!

 • De kosten voor een zieke medewerker kunnen enorm oplopen. Als extra service kunnen wij het WGA dossier opnieuw beoordelen waardoor de schadelast beperkt kan worden.

SV-consultancy

Met SV-consultancy helpen wij je om toegevoegde waarde te kunnen leveren binnen sociale zekerheid. Wij voeren een adviestraject uit op basis van één van onderstaande thema’s. We starten met een onderzoek en analyse van de huidige en gewenste situatie. Vervolgens presenteren wij onze bevindingen middels een rapportage en geven we je handvatten om het advies te implementeren binnen de organisatie. Schakel ons in om jou te ondersteunen in beleid en uitvoering over diverse thema’s binnen de sociale zekerheid en HR. Wij gaan in op:

 • Door maatschappelijke kwesties komen organisaties steeds vaker voor uitdagingen te staan om de personele bezetting voor nu en in de toekomst te garanderen. Eén van de manieren om op een innovatieve manier bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke kwestie, is op basis van Social return. Hier ligt de focus op het verhogen van arbeidsparticipatie van kwetsbare doelgroepen.

  Om Social return binnen jouw organisatie te stimuleren is het van belang om op een duurzaam en kwalitatief goede wijze het beleid in te richten en uit te voeren. Als dit eenmaal rond is, dan kan je als organisatie in aanmerking komen voor een certificering, genaamd Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). HCS zal op basis van het consultancy traject samen met jouw organisatie aan de slag gaan om Social return in te richten. Ook zal HCS advies uitbrengen over interventies en mogelijkheden om in aanmerking te komen voor de PSO-certificering.

 • Hoe zorg je voor een werkbaar vitaliteitsprogramma? Welke interventies moeten wij inzetten om duurzame inzetbaarheid te bevorderen? Als werkgever kom je voor veel dillema’s te staan om actief beleid te kunnen maken van duurzame inzetbaarheid. HCS zal samen met jouw organisatie bouwen aan een veerkrachtige organisatie.

  Met onze Scan-Plan-Action aanpak begeleiden we je om een sterk duurzaam inzetbaarheidsbeleid in jouw organisatie neer te zetten. Wij brengen samen in kaart hoe het is gesteld met de inzetbaarheid van jouw organisatie en waar de risico’s zitten. Vervolgens stellen wij een concreet actieplan op en begeleiden we je gaandeweg om tot succes te komen.

 • Vanuit de overheid worden er steeds meer regelingen en subsidies vrijgesteld om jouw personeel op te leiden. Waarom? Om ervoor te zorgen dat jouw personeel up-to-date blijft op het gebied van alle ontwikkelingen binnen het werkveld. Dit vraagt om steeds meer begeleiding en ontwikkeling van jouw personeel. Vaak is niet bekend op welke regelingen werkgevers aanspraak kunnen maken.

  HCS zal samen met jou een scherpe blik werpen op het huidig personeel en alle mogelijke subsidies en regelingen inzichtelijk maken. Vervolgens zal HCS advies geven op welke manier jouw organisatie gebruik kan maken van andere financiële tegemoetkomingen en welke activiteiten daarvoor nodig zijn. Daarna begeleiden we je bij subsidieaanvragen en zorgen wij ervoor dat jouw organisatie blijvend gebruik kan maken van alle regelingen en subsidies.

Elk adviestraject zal door één vaste adviseur worden opgestart om te kijken waar je als organisatie op het gebied van HR/Sociale Zekerheid wilt groeien. Aan de hand hiervan bieden wij tools op maat en begeleiden we je gaandeweg.

Met Zekerheid Compleet ontvang je twee jaar volledige ondersteuning bij complexe zaken rondom sociale zekerheid. Je krijgt persoonlijke begeleiding van één van de HCS experts.

Verschillende pakketten

 • Zekerheid Basis: We voeren een scan uit van de huidige situatie zodat we alle besparingsmogelijkheden op het gebied van loonkosten inzichtelijk maken.
 • Zekerheid Extra: Naast de scan, ondersteunen we je structureel op het besparen van loonkosten. Zowel nu als in de toekomst.
 • Zekerheid Compleet: We ontzorgen compleet op alle thema's binnen sociale zekerheid. Van loonkostenvoordelen tot advies op maat.

Meer informatie of een offerte ontvangen?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Meer informatie of een offerte ontvangen?

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.