Alles wat je als werkgever wilt weten over ontslag tijdens crisis

 • Ja dat mag, mits er geen sprake is van chronische ziekte of handicap. Dan mag je de werknemer niet ontslaan. Er mag geen sprake zijn van discriminatie. Is iemand (gewoon) ziek/ coronavirus, dan mag je de werknemer wel ontslaan.

 • Is er sprake van een contact met een looptijd van zes maanden of minder, dan is er geen sprake van een proeftijd. Je kunt werknemer niet zomaar ontslaan.

 • Er zijn drie mogelijkheden die gebruikt kunnen worden om het ontslag in de proeftijd aan te vechten:

  • Beroep op misbruik van bevoegdheid (in geval van discriminatie)
  • Beroep op het niet in acht nemen van het goed werkgeverschap
  • Beroep op het ongeldig zijn van de proeftijd doordat niet aan de juridische vereisten is voldaan
 • Toestemming vragen bij UWV voor ontslag: ontslagvergunning aanvragen, via e-herkenning.

 • Voorbeelden:

  • De slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf
  • Werkvermindering
  • Organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering
  • (gedeeltelijke) Bedrijfsbeëindiging
  • Een bedrijfsverhuizing
  • Vervallen van een loonkostensubsidie
 • Mogelijk is de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing. Werkgevers dienen contact op te nemen met een arbeidsjurist.

 • Dan een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de kantonrechter.

 • Niet verplicht dat een advocaat of rechtshulpverlener de werkgever bijstaat tijdens deze procedure.

 • De ontslaggrond. Deze moet goed onderbouwd zijn.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.