Op zoek naar onafhankelijk advies over of begeleiding bij het aanbesteden van inkomensverzekeringen? De Servicedesk (Europese) aanbestedingen van HCS helpt je bij:

 • alle vragen over aanbesteden, wel of niet Europees
 • begeleiding van een tender bij (Europese) aanbesteding
 • begeleiding bij een (meervoudig) onderhandse aanbesteding

Aanbestedingen bij overheid

Overheidsinstellingen zijn verplicht aanbestedingen te doen voor allerlei leveringen en diensten. Dit geldt ook voor inkomensverzekeringen. Vanwege de omvang van de bedragen is het vaak verplicht Europees aan te besteden. Wij begeleiden jou van a tot z in dit traject!

De aanbestedende partijen bij de overheid:

 • Rijksoverheid
 • Gemeenten, provincies en waterschappen
 • Publiekrechtelijke instellingen (zoals universiteiten en scholen)
 • Speciale-sectorbedrijven (water- en energievoorziening, vervoers- en postdiensten)

Moet je Europees aanbesteden?

Voor inkomensverzekeringen, waaronder WGA-eigenrisicodragerverzekeringen, gelden drempelbedragen. Voor Europees aanbesteden gelden vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021:

 • Centrale overheid € 139.000
 • Decentrale overheid € 214.000
 • Nutssectoren/Defensie € 428.000

Europees of ‘gewoon’ aanbesteden?

Europese aanbesteding van inkomensverzekeringen vindt doorgaans plaats via een openbare procedure. Als een werkgever niet aanbestedingplichtig is, kiezen wij doorgaans samen met hem voor een meervoudige onderhandse aanbesteding.

Servicedesk: onze aanpak

1. Identificeren stakeholders:
Wij brengen alle relevante stakeholders binnen en buiten jouw organisatie in kaart. Iedereen is op tijd bekend met de planning.

2. Vaststellen behoeftes:
Je geeft jouw wensen en voorwaarden voor een WGA-eigenrisicodragerverzekering. Hierop maken wij een concept van de gunningscriteria en weging voor de aanbesteding.

3. Opstellen tijdslijn:
Wij stellen een duidelijke tijdslijn op voor de verschillende stappen in de aanbesteding en bewaken deze voor jou.

4. Opstellen documentatie:
Wij verzorgen alle noodzakelijke documenten, zodat je gegarandeerd voldoet aan alle regels rondom (Europese) aanbesteding.

5. Uitschrijven en begeleiden tender:
In overleg met jou schrijven wij de tender uit en begeleiden deze. Wij adviseren inhoudelijk over de diverse aanbiedingen en selecteren samen met jou de meest passende.

De juiste verzekering in de praktijk

Als jouw adviseur ondersteunen wij je bij het vinden van de beste verzekeringsoplossing. Daarna treden wij op als intermediair en ondersteuner bij het uitvoeren het eigenrisicodragen. Onderdeel van onze dienstverlening is een jaarlijkse evaluatie en een update van het schadeprofiel.

Volledige ontzorging

Wij bieden je de complete oplossing:

 • inhoudelijk advies voor jouw inkomensverzekering;
 • volledige begeleiding van de aanbesteding.

Meer weten over onze Servicedesk (Europese) aanbestedingen?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.