Bereken de hoogte van de transitievergoeding

Datum indienstreding

Hier vul je de datum in van de werknemer zijn/haar eerste arbeidsovereenkomst.

Tussen arbeidsovereenkomsten mag niet langer dan 6 maanden onderbreking zitten, dan geldt het als een nieuw dienstverband.

Berekening bruto maandloon

Het laastgenoten bruto salaris inclusief toeslagen zoals vakantiebijslag, ploegentoeslag, overwerkvergoedingen, bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen.

Voor de toeslagen dien je het gemiddelde over de laatste 12 maanden te nemen. Voor de bonussen en winstuitkeringen dien je het gemiddelde over de laatste 36 maanden te nemen.

Vul een bedrag in hele euro's in

Blijft de werknemer in dienst?
Blijft de werknemer in dienst?

Gedeeltelijk ontslag en/of herplaatsing

Als de werknemer minder uren gaat werken, of herplaatst is binnen de organisatie, is de werknemer nog in dienst.

Er is dan sprake van gedeeltelijk ontslag en daardoor recht op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Datum einde contract

Als einddatum vul je de laatste dag van het contract in. Wordt het contract bijvoorbeeld beëindigd per 1 oktober 2020? Dan is 30 september 2020 de laatste dag van het contract.

Let op: er is nog geen einddatum als je werknemer momenteel een slapend dienstverband heeft.

Datum uit dienst moet na datum in dienst vallen.

De ontslagprocedure dient op of na 1 januari 2020 te zijn gestart.

Uren vorig dienstverband

Hoeveel uur werkte de werknemer voor de wijziging dienstverband, of voor de twee jaar ziekte?

Vul de uren van de arbeidsovereenkomst per week in.

Vul een getal in zonder decimalen

Uren nieuw dienstverband

Hoeveel uur werkte de werknemer na de wijziging dienstverband, of na de twee jaar ziekte?

Vul de uren van de arbeidsovereenkomst per week in.

Let op: Pas als minimaal 20% minder wordt gewerkt, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Is dit niet het geval, dan is het resultaat een bedrag van €0,00

Vul een getal in zonder decimalen

Datum contracteinde

Als einddatum vul je de laatste dag van het contract in. Wordt het contract bijvoorbeeld beëindigd per 1 oktober 2020? Dan is 30 september 2020 de laatste dag van het contract.

Datum vernieuwing contract moet na datum in dienst vallen.

De ontslagprocedure dient op of na 1 januari 2020 te zijn gestart.

Gemaakte kosten door de werkgever

Kosten voor scholing en outplacement kunnen worden afgetrokken van de transitievergoeding. Ook gemaakt kosten vanwege een langere opzegtermijn en werknemer is vrijgesteld van werk, of om de inzetbaarheid van de werknemer buiten het bedrijfs te bevorderen.

Hiervoor gelden aan aantal voorwaarden. De voorwaarden kan je hier terug vinden. Voor aanvullende informatie kan je contact met ons opnemen. Alvast een indicatie? Vul dan hier de geschatte kosten in.

Vul een bedrag in hele euro's in

Is/was de werknemer meer dan 2 jaar ziek?
Is/was de werknemer meer dan 2 jaar ziek?

2 jaar ziekte

Als jouw werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag je de arbeidsovereenkomst beëindigen. Vervolgens heb je recht op de compensatie transitievergoeding. De aanvraag van deze compensatie gaat via UWV.

Neem met ons contact op voor het berekenen en aanvragen van de compensatie transitievergoeding.

Let op: De compensatie transitievergoeding is veelal niet gelijk aan de verplichte/ uitbetaalde transitievergoeding.

HCS heeft haar uiterste best gedaan bij het samenstellen van deze rekentool. Deze tool dient slechts als een hulpmiddel om te berekenen of een ondernemer in aanmerking komt voor de compensatieregeling transitievergoeding en hoe hoog de te betalen transitievergoeding is. Aan de tool kunnen dus geen rechten worden ontleend.

Je hoeft
geen transitievergoeding te betalen

Er is geen sprake van een transitievergoeding op basis van de door jou ingevulde gegevens.
Mogelijk maak je aanspraak op andere loonkostenvoordelen. Neem hiervoor contact met ons op.

De transitie­vergoeding is
{{transitionFee}}

Je hebt recht op de compensatieregeling transitievergoeding

Dit is de hoogte van de transitievergoeding op basis van de door jou ingevulde gegevens.
De compensatie is niet altijd gelijk aan de hoogte van de transitievergoeding. Neem hiervoor contact met ons op.

De transitie­vergoeding is
{{transitionFee}}

Je hebt geen recht op de compensatieregeling transitievergoeding

Dit is de hoogte van de transitievergoeding op basis van de door jou ingevulde gegevens.
De compensatie is niet altijd gelijk aan de hoogte van de transitievergoeding. Neem hiervoor contact met ons op.

HCS heeft haar uiterste best gedaan bij het samenstellen van deze rekentool. Deze tool dient slechts als een hulpmiddel om te berekenen of een ondernemer in aanmerking komt voor de compensatieregeling transitievergoeding en hoe hoog de te betalen transitievergoeding is. Aan de tool kunnen dus geen rechten worden ontleend.

HCS helpt bij de aanvraag.

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Meer informatie over de transitievergoeding rekentool?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Ik ben een*

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

beschermd door reCAPTCHA

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek