Met Zekerheid Extra weet je zeker dat je geen subsidiegeld laat liggen en geen regeling onbenut. Dit geldt voor zowel nu als in de toekomst. We beginnen met een totaalscan. Zo krijgen we inzicht in je administratie op het gebied van sociale zekerheid. Vanuit daar stappen we over op de uitvoering: de SV-diensten. Hier gaan we structureel besparen op jouw loonkosten. Tijdens deze doorlopende dienstverlening begeleiden wij je persoonlijk bij alle (complexe) sociale zekerheidsvraagstukken en tegelijkertijd voeren we een check uit zodat altijd gebruik wordt gemaakt van alle benutbare mogelijkheden.

We verliezen data en analyse niet uit het oog, daarom voeren we jaarlijks een SV-scan uit, zodat we up-to-date blijven. Zo hebben we altijd zicht op jouw administratie, zodat we de processen kunnen blijven optimaliseren.

SV-scan

De SV-scan in Zekerheid Extra is een jaarlijkse analyse van de administratie van je organisatie om te kijken of er regelingen gemist worden en of er optimaal gebruik wordt gemaakt van alle sociale verzekeringen zoals regelingen en loonkostenvoordelen. Met deze analyse brengen we de situatie in kaart.

In de SV-scan zijn alle onderstaande checks en regelingen opgenomen maar profiteer je ook automatisch van eventuele nieuwe regelingen en subsidies.

 • Als werkgever betaal je loon door bij ziekte. Ook ben je verantwoordelijk voor de re-integratie en kosten die bij verzuim horen. Als een werknemer ziek uit dienst gaat, dan ligt de financiële verantwoordelijkheid bij de werkgever. De uitkeringslasten worden via de Whk-premie verhaald op de werkgever. Jaarlijks stelt de Belastingdienst een nieuwe Whk-premie vast dat is gebaseerd op de uitkeringslasten van jouw (ex)-werknemers. Uit onze controles blijkt dat 1 op de 5 berekeningen fout worden vastgesteld. Dit betekent dus dat je vaak te maken hebt met een te hoge premie. Met de PremieCheck controleren wij of de Whk-premie op basis van de juiste informatie (toegerekende uitkeringslasten) is vastgesteld.

 • De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) heeft de doel om meer werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Je kan als werkgever in aanmerking komen voor verschillende financiële tegemoetkomingen. Daar zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden. Met onze Wtl-Check zorgen wij ervoor dat jij de voordelen – waar je recht op hebt – krijgt uitbetaald.

 • Bied je een praktijk- of werkleerplaats aan zodat leerlingen en medewerkers beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Dan kan je gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren. Wij nemen deze controle automatisch mee.

 • Als je werknemer ziek is, dan betaal je zijn of haar loon door. In sommige situaties hoeft dat niet. Dit komt voor bij werknemers die in het verleden door ziekte of handicap niet in staat zijn geweest om (volledig) te werken. Indien je een werknemer hebt vanuit deze situatie, dan wordt het loon en eventuele uitkering betaald door het UWV. Helaas is dit niet altijd bekend bij de werkgever. Met de VangnetCheck controleren wij welke werknemers hieronder vallen en of op de juiste manier gebruik wordt gemaakt van de regeling. Ook denken we in oplossingen om ervoor te zorgen dat je als werkgever niet te maken krijgt met onnodig hoge kosten voor verzuim en kan je gebruikmaken van een vangnetregeling.

SV-diensten

Met de SV-diensten nemen onze experts jou al het administratieve werk uit handen. Zij verzorgen de complexe uitvoering van alle kansen en loonkostenvoordelen die uit de SV-scan naar voren zijn gekomen. Ook maken zij potentiële besparingsmogelijkheden inzichtelijk. Hiervoor gebruiken zij een aantal tools en diensten.

Onze dienstverlening bestaat uit:

 • Nieuwe medewerker in dienst? Dan heb je mogelijk recht op loonkostenvoordelen. Met onze digitale vragentool (HCS Forms) maken wij inzichtelijk welk recht er bestaat op loonkostenvoordelen, no-riskpolissen en subsidies uit de sociale en fiscale wetgeving. Ook geven we inzicht in de rechten en plichten vanuit UWV, gemeente en Belastingdienst. Het is van belang om bij indiensttreding van nieuwe werknemers alle besparingsmogelijkheden inzichtelijk te maken. Dit komt omdat je maar drie maanden de tijd hiervoor hebt. Met HCS Forms geven wij samen met jou het proces rondom uitvraag van het uitkeringsverleden (digitaal) vorm. Met behulp van onze nieuwe technologische ontwikkelingen koppelen wij HCS Forms aan jouw salarissysteem. Hierdoor ontvangt elke nieuwe werknemer automatisch een digitale vragenlijst en kunnen wij direct aan de slag bij signalen. Zo worden alle financiële tegemoetkomingen tijdig, eenvoudig en efficiënt aangevraagd!

 • De kosten voor een zieke medewerker kunnen enorm oplopen. Bij uitdiensttreding heb je geen zicht meer op de situatie van de ex-werknemer. Zijn of haar uitkering loopt wel maximaal 10 jaar door waar jij als organisatie voor moet betalen. Als extra service kunnen wij het WGA dossier opnieuw beoordelen waardoor de schadelast beperkt kan worden. Aan de hand van de SV-scan maken wij jaarlijks inzichtelijk welke werknemers een WGA-uitkering ontvangen. Van daaruit bespreken wij met jou welke dossiers opnieuw beoordeeld kunnen worden. Daarna gaan we aan de slag en zullen we pas, bij een succesvolle omzetting van het dossier waarbij de uitkeringslasten komen te vervallen, een fee in rekening brengen. Dit scheelt je al gauw duizenden euro’s per jaar!

Hoe we aan de slag gaan

 • Tijdens een eerste gesprek bekijken we welke data we allemaal nodig hebben voor een inhoudelijk onderzoek. We spreken de verwachtingen, benodigde documentatie en eventuele dilemma's door.
 • Als alles compleet is, dan starten we de scan. We bespreken welke processen moeten worden aanpast voor de uitvoering van SV-diensten. Daarna volgt er een rapport met resultaten en aanbevelingen voor jouw organisatie.
 • Je hebt een vast aanspreekpunt voor 2 jaar. We kijken van A tot Z mee met de data en uitvoering. We onderzoeken wat voor jouw organisatie het beste is en passen op maat onze uitvoering hierop aan.

Met Zekerheid Extra helpt HCS je twee jaar met de uitvoer van alle regelingen en voordelen in het domein van sociale zekerheid. Je ontvangt een uitgebreide en persoonlijke begeleiding van één onze experts.

Verschillende pakketten

 • Zekerheid Basis: We voeren een scan uit van de huidige situatie zodat we alle besparingsmogelijkheden op het gebied van loonkosten inzichtelijk maken.
 • Zekerheid Extra: Naast de scan, ondersteunen we je structureel op het besparen van loonkosten. Zowel nu als in de toekomst.
 • Zekerheid Compleet: We ontzorgen compleet op alle thema's binnen sociale zekerheid. Van loonkostenvoordelen tot advies op maat.

Meer informatie of een offerte ontvangen?

Wij reageren binnen 2 werkdagen

Hoe wil je dat wij contact met je opnemen?

{{ message }}

Bedankt {{ firstName }} {{ lastName }}

We reageren binnen 2 werkdagen

Er ging iets mis met het opsturen van je verzoek

Meer informatie of een offerte ontvangen?

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op.